Quảng cáo, khuyến mãi thuốc lá trá hình Hình thức vi phạm phổ biến nhất là sử dụng tủ kệ/xe đẩy/hộp trưng bày, ô che, gạt tàn, bật lửa… có gắn nhãn hiệu, màu sắc, logo, biểu tượng sản phẩm thuốc lá. Quảng cáo và khuyến mại thuốc lá đã bị cấm theo Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên kết quả điều tra mới đây về “tình hình thực hiện các quy định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá tại 10 tỉnh, thành phố” cho thấy, 94,7% cơ sở vi Chi tiết >>