Quảng cáo nội thua trên sân nhà Doanh nghiệp trong nước thiếu chuyên nghiệp, chủ động, không chịu sáng tạo. Ngược lại, đối thủ tư duy theo kiểu chiến lược và luôn có ý tưởng độc đáo, phục vụ khách hàng tận tụy hơn. Nhận xét trên được ông Phan Lê Khôi – Phó Chủ tịch IB Group đưa ra trong hội thảo về “Khuynh hướng phát triển của ngành công nghiệp Quảng cáo – Truyền thông tại Việt Nam và thế giới”. Theo ông Khôi, thị phần của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài có thể Chi tiết >>