3 quy tắc vàng trong quảng cáo Quy tắc quan trọng nhất là bất kỳ quảng cáo nào cũng phải tự hoàn trả chi phí cho chính nó, hay nói một cách khác, quảng cáo phải thúc đẩy được doanh số bán hàng tăng lên và phải tạo ra lợi nhuận nhiều hơn so với mức chi phí dành cho nó. Như thế, đây phải là vốn đầu tư chứ không phải là một khoản chi. 1. Quảng cáo = đầu tư Các công ty quảng cáo luôn đòi hỏi được trả công xứng đáng cho những Chi tiết >>